سعی ما بود    بهر آبادی این سامان.......اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن. ديل كارنگي ..............صدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمي گزينيم . ارد بزرگ........شيريني يكبار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي‌ارزد. سقراط

sabet

Previous Next
تولید آسفالت گرم مخلوط سنگي شامل مصالح ريزدانه و درشت‌دانه، بايد با رعايت دقيق از منابع مصالح رودخانه‌اي يا...
تولید آسفالت سرد کیسه ای   آسفالت سرد کیسه ای  شرکت مهام هیرمند در سال 1395 هجری شمسی برای اولین بار آسفالت...
تولید آسفالت رنگی رنگدانه‌هایی است که قرار است از این پس لابه‌لای ذرات قیر بنشیند تا برای از بین بردن سیاهی...
تولید آسفالت بازیافتی بازیافت اسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود با یا بدون مصالح...
تولید آسفالت سرد     آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ روش ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺳـﺮد...

تولید قیر امولسیون

شرکت مهام هیرمند تلاش می کند متناسب با ظرفیت،تخصص و توان شرکت در راستای برنامه های کلان رفاهی و خود کفایی کشور اسلامی گام برداشته و خدماتی را شایسته مردم و میهن عزیز ارائه نماید.

ادامه مطلب: تولید قیر امولسیون

تولید قیرامولسیون دیر شکن

این دسته شامل امولسیون های قیری است که پس از تماس با مصالح سنگی پایداری زیادی دارند.

ادامه مطلب: تولید قیرامولسیون دیر شکن

تولید قیرامولسیون زود شکن

تولید قیرامولسیون زود شکن(ناپایدار): امولسیون های قیری ناپایدار روی سطح مصالح بسیار سریع شکسته می شوند و یک لایه بسیار نازک قیر را به جای می گذارند.

ادامه مطلب: تولید قیرامولسیون زود شکن

تولید انواع قیر mc

تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،تست ،

ادامه مطلب: تولید انواع قیر mc 

تولید قیرامولسیون کندشکن

این دسته شامل امولسین های قیری است که نسبت به امولسیونهای تندشکن پایداری بیشتری داشته و می توان آنها را با مصالح سنگی مخلوط ( با دانه بندی باز) نمود.

ادامه مطلب: تولید قیرامولسیون کندشکن